Image
Top
Navigation

Toezicht in transitie

De samenhang in het nieuwe waarderingskader van de inspectie

5 januari 2017 |

Augustus 2017.. dan is het nieuwe inspectiekader echt ingevoerd.  Maar het concept is al een poosje bekend en er wordt al meegewerkt. Read More

Voor of achteruit?

17 mei 2015 |

in het derde leerjaar zit 15% op een lager niveau, 10 % op komt hoger terecht … (pag 15 Onderwijsverslag)

Een zinsnede die mij nu ook persoonlijk treft.  Mijn oudste  zit in groep 8, heeft inmiddels een toelatingsbrief voor … Read More