Image
Top
Navigation
17 mei 2015

Voor of achteruit?

Voor of achteruit?

Voor of achteruit?

in het derde leerjaar zit 15% op een lager niveau, 10 % op komt hoger terecht … (pag 15 Onderwijsverslag)

Een zinsnede die mij nu ook persoonlijk treft.  Mijn oudste  zit in groep 8, heeft inmiddels een toelatingsbrief voor het VO ontvangen en krijgt deze week de uitslag van de eindcito. En ik vind het spannend.  Niet zozeer die cito-uitslag, dat is nieuwsgierigheid. Maar spannend vind ik het of mijn oudste inderdaad op de juiste school terecht is ingeschreven. Het wordt een risicomoment genoemd. Zo ergens tussen wat regels verstopt in het Onderwijsverslag valt dat woord mij ineens op. ..RISICOMOMENT.

Hoort ze over 3 jaar bij de driekwart van de leerlingen die nog steeds op hetzelfde schoolniveau zit als de basisschool heeft geadviseerd? Of is ze op- of afgestroomd naar een ander niveau? Ik vind 25% veel. Een grote groep kinderen die na 3 jaar niet meer op hetzelfde instroomniveau blijkt te zitten. En ja, dan heb je het terecht over een risicomoment.

Besef me dus terdege dat onze oudste ook tot die groep kan horen.  Zeker als ik ook nog lees dat “Leerlingen van hoger opgeleide ouders vaker een hoger advies krijgen.”   Onbewuste beelden van leerkrachten die meespelen bij het formuleren van schooladviezen. Wellicht gaan door de nieuwe regelgeving gaan dit soort processen een grotere invloed krijgen. Maakt me ook nieuwsgierig of de op- en afstroom bij die groep kinderen ook groter is.

Ach, het zijn maar cijfers. Statistische gegevens die niet 1-op-1 te plakken zijn op ons kind. Gelukkig niet. Wij zullen pas aan het einde van de middelbare schooltijd weten of het schooladvies van de basisschool overeenkomt met het uitstroom-niveau. En dan is het haar verdienste.. helemaal …van begin tot eind.