Image
Top
Navigation

STANDAARD 1.1: RESULTATEN

De school behaalt met haar leerlingen resultaten ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Uitwerking:

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan verwachtingen over de cognitieve eindresultaten die de leerlingen kunnen bereiken. De school stelt ambitieuze doelen voor de cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Ze laat zien dat deze doelen gerealiseerd worden. Daarbij kan de school de leergroei betrekken.

(Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten)

(Conceptversie 12 november 2015)