Image
Top
Navigation

Inspectiestandaard

STANDAARD 2.1 Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving..


Uitwerking

 


Verantwoording

(Kwaliteitsgebied 1: onderwijsproces)

(Conceptversie 26 januari 2016)