Image
Top
Navigation

Introductie Handboek T2020

De inspectie werkt hard aan een nieuw waarderingskader. Het ‘oude’ toezichtkader 2012 gebruikt ze nog bij het risicogericht onderzoek, bij de overige onderzoeken hanteert  de inspectie dit nieuwe kader al.  Ik volg de ontwikkelingen natuurlijk ook en pas het waar mogelijk in mijn werkzaamheden al toe. Op deze plek wil ik binnen de kapstokken die het waarderingskader biedt informatie en ideeën verzamelen.  Een verzameling begint ergens en groeit gestaag. Dat is ook zeker hier het geval. Zeker in het begin zullen er nog lege plekken zijn. Maar ik houd mijn ogen open en voeg steeds meer relevante zaken toe.

1. Onderwijsresultaten

1. onderwijs resultaten

2. onderwijs proces

3. schoolklimaat

3. school klimaat

4. Kwaliteitszorg en ambitie

4. kwaliteitszorg en ambitie

5. financieel beheer

5. financieel beheer

management & organisatie

management & organisatie