Image
Top
Navigation

Inspectiestandaard

STANDAARD 1.2 Sociale en maatschappelijke competenties

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties  op het niveau dat tenminste in overeenstemming is met de gestelde doelen.


Uitwerking

De leerlingen verlaten de school met sociale en maatschappelijk competenties die passen bij de kenmerken van leerlingenpopulatie. De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan reële verwachtingen over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken. Deze verwachtingen toetst zij aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken. Daarmee kan de school aantonen dat zij op dit gebied uit haar leerlingen haalt wat erin zit.


Verantwoording

De wet geeft aan dat het onderwijs zich moet richten op de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Daarnaast moet het onderwijs mede gericht zijn op de verwerving van kennis van en de kennismaking met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten (art.8, 2e en 3e lid, WPO). Dit is gerelateerd aan de eis om het onderwijs aan te laten sluiten op de voortgang in een ononderbroken ontwikkelproces van leerlingen en aan de eis om vorderingen in kennis en vaardigheden te volgen. Dit betekent dat de school kan laten zien dat zij resultaten nastreeft op niet-cognitieve ontwikkelingsgebieden. Deze doelen heeft zij opgeschreven in het schoolplan.

 

(Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten)

Versie 26 januari 2016