Image
Top
Navigation

Inspectiestandaard

STANDAARD 1.3 Vervolgsucces

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.


Uitwerking

De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die de school verlaten hebben. De school analyseert of de eindresultaten en de eerder afgegeven schooladviezen hiermee in overeenstemming zijn. De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen.


Verantwoording

Van scholen mag verwacht worden dat ze niet alleen de resultaten van leerlingen tijdens hun periode op de school evalueren (standaard 1.1. en 1.2.) , maar ook nagaan of de leerlingen hun loopbaan voortzetten in  het vervolgonderwijs op de manier zoals de school dat verwacht. Daartoe is het belangrijk dat de school zich inspant om gegevens van haar uitgestroomde leerlingen te verzamelen, te analyseren en te vertalen in informatie ten behoeve van de verbetering van het onderwijs of de kwaliteitszorg van de school. Dit heeft een relatie met de bepalingen in de wet over kwaliteitszorg en is onder andere gericht op bewaking van de ononderbroken ontwikkeling en het nemen van maatregelen ter verbetering (art 12, 4e lid WPO). Het gaat erom dat de informatie niet alleen op leerlingenniveau geanalyseerd wordt, maar ook op een hoger niveau (groep of school) geaggregeerd wordt en dat evaluaties zich over meerdere jaren uitstrekken.

 

(Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten)

Versie 12 november 2015

 

(Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten)

Versie 26 januari 2016